wtorek, 28 grudnia 2010

O transsamotności, kobiecie i mężczyżnie.

<http://kobiecyporadnik.pl/kat,1026339,title,Transsamotnosc,wid,12879360,reportaz.html

Witam:-) Załączyłam ten artykuł z Onetu nie koniecznie ze względu na treść, ale przede wszystkim ze względu na komentarze, które są pod nim zamieszczone. Niektóre mnie zbulwersowały. Może to świadczyć albo o zwykłej niewiedzy albo o całkowitej niechęci dopuszczenia do swojego umysłu tego, że tak binaryzm płci: kobieta – mężczyzna  nie jest jedyną i właściwą drogą.<http://www.youtube.com/watch?v=aZBhyPiyeOs&feature=related>
A tutaj kabaret: czym różni się mózg kobiety od mózgu mężczyzny :-)


D.K.

piątek, 10 grudnia 2010

wtorek, 12 października 2010

Co było pierwsze...?

Powracając do kwestii kto ,komu jak i dlaczego… czy to kobieta jest przeznaczona mężczyźnie, czy oboje są od siebie współzależni …?Jak obojga losy plączą się i łączą od powstania do śmierci. Celowo używam tu sformułowania powstania, gdyż pod pewnym względem w zarówno nurtującej jak i paradoksalnej książce Doris Lessing „Szczelina” pojawia się motyw powstania płodu bez udziału mężczyzn, brak i powolnie budzące się uczucia rodzicielskie i poczucie własnego ciała i tożsamości. Kobiety są samowystarczalne, mają swój własny indywidualny świat, zamknięty przed obcymi osobnikami. Mężczyźni z braku innych możliwości usamodzielniają się, nie potrzebując kobiet w swoim życiu. Książka w pewnym sensie nawiązuje do równouprawnienia we współczesnym świecie, z drugiej jednak strony jest to odbicie w krzywym zwierciadle. Polecam krotką lekturę jak i polecam podzielenie się refleksjami po jej przeczytaniu. W końcu obok żadnej kwestii nie da się przejść obojętnie. 

P.P

piątek, 8 października 2010

piątek, 24 września 2010

Warunki zaliczenia

Drodzy Państwo,
jako że przedmiot "Ciało i płeć w perspektywie socjologicznej i antropologicznej" to kurs fakultatywny proponuję, byście niejako sami/same zadecydowali/zadecydowały o formie zaliczenia. Biorąc pod uwagę trudności z rozdwojeniem się studentów/studentek dziennych i niemożność przebywania tychże w dwóch miejscach jednocześnie:), skłaniam się ku następującym rozwiązaniom:

-Student/studentka zalicza przedmiot, kiedy jest obecny/obecna na 4 z 7 zajęć merytorycznych (w ogóle zajęć jest 8, licząc pierwsze organizacyjne i ostatnie zaliczeniowe). 4 obecności uprawniają do zdobycia tzw. oceny państwowej (dostateczny) i zaliczenia przedmiotu.

- Jeśli interesuje Panów i Panie wyższa ocena, możecie przygotować prezentację mieszczącą się w tematyce zajęć.( 15 min, ppt, z sensem!) Chętnie dam Państwu namiary na teksty czy zasugeruję tematy, ale mile widziana jest inwencja twórcza. Prezentacja powinna być wzbogacona przykładami i musi zawierać pytania do dyskusji!

-Aby podnieść dowolną ocenę (oprócz piątki rzecz jasna) o pół stopnia do góry mogą Państwo skorzystać z możliwości opublikowania na blogu 2 artykułów/zdjęć z krótkim opisem/ własnych przemyśleń zakończonych pytaniami itp. Czas na to mamy przez cały semestr i zachęcem do tej formy, bo szybko i niezbyt trudno, a się opłaca.

-Aktywność merytoryczna podczas zajęć jest konieczna! i będzie nagradzana plusami. 4 plusy to pół stopnia do góry.

-Powyższe rozważania prowadzą nas do wniosku, że ocenę bardzo dobrą otrzymuje ten czy ta, który/która: mieści się w wymaganych obecnościach, przygotowuje prezentację, jest aktywny/a i publikuje przynajmniej 2 posty na blogu. Proste?

- Wszelkie nieznajome/nieznajomi pojawiający się pod koniec semstru z prośbą o wpis, bez wcześniejszego uczestnictwa w zajęciach  albo szare eminencje widziane raz czy dwa oczywiście odsyłam z kwitkiem i nawet się nimi nie denerwuję:)

W razie jakichkolwiek wątpliwości, nie obawiajcie się Państwo zapytać: malskow@gmail.com
Pozdrawiam MS

Literatura i tematyka zajęć

1.Zajęcia organizacyjne - co zyskujesz czytając genderowo?

2. Ile jest feminizmów i po co nam kategorie "sex" i "gender"?
*Renzetti Claire M., Daniel J Curran,w: Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, red. Zbyszko Melosik, Warszawa: PWN, 2005, r. I Studia nad płcią kulturową s.9-43.
*Iwasiów Inga, Gender dla średnio zaawansowanych, Warszawa: WAB 2004, s.12-31.

3.Mężczyźni i męskość.
*Krzysztof Arcimowicz, Ciało męskie w kulturze współczesnej, w: Corpus delicti. Rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała,red.Ewa Banaszak, Paweł Czajkowski, Warszawa: Difin 2010, r.5, s. 122-141. 
*wywiad z Elisabeth Badinter/http://www.cafebabel.pl/article/22650/elisabeth-badinter-eby-chopiec-sta-si-mczyzn-trzeb.html

4.O kobiecości i męskości. Zagadnienie tożsamości
*Titkow Anna, Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty. Warszawa: IFiS PAN 2007, r.1, s.17-45.
5.Ucieleśnienie gender - w stronę socjologii ciała i seksualności.
*Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik , Ucieleśnienie gender w kulturze zachodniej, w: Teatr płci. Eseje z socjologii gender, (red.) M.Bieńkowska -Ptasznik, J.Kochanowski, Łódź: Wydawnicwto Wschód-Zachód 2008, s.9-20.

6.Dekonstrukcje- queer, kamp, cielesność.
*Sylwia Breczko, Na marginesie socjologii? O ciele w dyskursie kampowym w: Teatr płci. Eseje z socjologii gender, (red.) M.Bieńkowska -Ptasznik, J.Kochanowski, Łódź: Wydawnicwto Wschód-Zachód 2008, s.203-235.

7.Transseksualne i transgenderowe doświadczanie ciała.
*Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik, Transseksualne doświadczenie ciała w: Corpus delicti. Rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała, red.Ewa Banaszak, Paweł Czajkowski, Warszawa: Difin 2010 s. 171-186.


                                                             8.Zaliczenie.

Powyższe propozycje to literatura obowiązkowa do naszych zajęć. Wymienione pozycje oraz wiele innych znajdziecie Państwo w czytelni, w segregatorze zatytułowanym GENDER - FAKULTET.
Można tam (między innymi) szukać inspiracji na prezentację. Powodzenia:)

Ciało i płeć w perspektywie socjologicznej i antropologicznej. Garść informacji

Witam Państwa serdecznie na blogu zajęć fakultatywnych, których nazwa widnieje w tytule posta i niniejszym zapraszam do współtworzenia zajęć zarówno w tzw. realu, jak i wirtualu. Znajdziecie tu Państwo wstępne wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotu, zarys formy warsztatowej, którą będziemy się starali na tych zajęciach uskuteczniać i wreszcie literaturę przedmiotu. Ufam też, że to miejsce oprócz funkcji informacyjnej, będzie miało jakieś inne funkcje. Byłoby doskonale, gdyby blog stał się polem twórczego działania, przestrzenią wymiany spostrzeżeń i myśli luźno związanych z tematyką zajęć.
Póki co tyle.
Pozdrawiam MS